இரைப்பைக்குடல் அறிவியல் (கேஸ்ட்ரோஇண்டஸ்டினல்)


உணவுக்குழாய், வயிறு, குடல்கள், பெருங்குடல், கணையம், பித்தப்பை, பித்த நாளங்கள் மட்டுமல்லாமல் கல்லீரல் மற்றும் ஆசனவாயை உள்ளடக்கிய முழு செரிமான மண்டலத்திலும் கேஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த உறுப்புகள் அனைத்தையும் மேலிருந்து கீழாகப் பாதிக்கும் கோளாறுகள் மிகவும் விரிவானவை. அதற்குப் பரந்துபட்ட கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. மணிப்பால் மருத்துவமனையின் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி சிறப்பு மையத்தில் கேஸ்ட்ரோஎண்டராலஜிஸ்ட் நிபுணர்கள் இந்தத் துறையில் முதல் இடத்தில் உள்ளனர்.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

இந்தத் துறையானது செரிமானக் கோளாறுகளின் பரந்த வரம்பைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதால்,  மிகவும் புதிரான கேஸ்களைக் கவனிப்பதில் மிகச் சிறந்த எண்டோஸ்கோப்பிக் நிபுணர்கள் மற்றும் குறைந்த ஊடுருவல் சர்ஜன்கள் எங்களிடம் இருப்பதற்காகப் பெருமை  கொள்கிறோம். எனவே, கொலைட்டிஸ், கேஸ்ட்ரிடிஸ், பைல் ரிஃப்லக்ஸ் அல்லது சிர்ரோஸிஸ், கடுமையான கல்லீரல் செயலிழப்பு, உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் மற்றும் எதுவாக

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் கேஸ்ட்ரோஎன்டெராலஜிஸ்ட்கள் மிகவும் மாறுபட்டவர்கள், மற்றும் அவர்களின் தலைசிறந்த நிபுணத்துவத்தால் நோயாளிகளுக்குப் புதுவிதமான அறுவை சிகிச்சை மற்றும் நடைமுறைகள் கிடைக்கின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இவை கிடைபதில்லை. சமீபத்திய எண்டோஸ்கோப்பிக் நடைமுறைகள் , செரிமான பாதையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை ஆராயும்போது, சுற்றியுள்ள திசுக்களுக்குக் குறைந்த தாக்கத்தையே ஏற்படுத்துகிறது. பல துறை சார்ந்த அணுகுதலுடன், எல்லா விதமான செரிமானப் பாதை மற்றும் கல்லீரல் பிரச்சனைகளுக்கும் இணையற்ற பராமரிப்பை இந்தத் துறை அளிக்கிறது, மணிப்பால் மருத்துவமனையின் கேஸ்ட்ரோஇன்டஸ்டினல் அறிவியலின் நோக்கம் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை, குறைந்த ஊடுருவல் எண்டோஸ்கோப்பி, ஈசோஃபேகோ கேஸ்ட்ரோ டியோடினோஸ்கோப்பி, 

கோலோனோஸ்கோபி, சிறு குடல் எண்டெரொஸ்கோபி மற்றும் எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசோனொக்ராபி மற்றும் பிடியாட்ரிக் காஸ்ட்ரொஎண்டெராலஜி போன்ற என நீளுகிறது .

Facilities & Services

அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் அறிவியலில் உள்ள நடைமுறைகளுடன், கடும் கல்லீரல் செயலிழப்பு, அப்பெண்டிசிடிஸ், பைல் ட்க்ட் கற்கள், பைல் ரிஃப்லக்ஸ்,சிலியக் நோய், க்ரோனிக் பான்கிரியாடிடிஸ், சிர்ரோஸிஸ், க்லோஸ்டிரிடியம் டிஃபிசைல் தொற்று, கான்ஸ்டிபேஷன், க்ரோன்ஸ் நோய், டைவெர்டிகுலர் நோய், டைவெர்டிகுலிடிஸ், டிஸ்பெஜியா, எண்டோஸ்கோபிக் சப்மியுகோசல் டைசெக்‌ஷன், எண்டோஸ்கோப்பிக் அல்ட்ரா சவுண்ட், என்லார்ஜ்டு ஸ்ப்லீன், ஈசோஃபேகியல் கேன்சர், ஈசோஃபேகியல் மோட்டிலிட்டி ஆய்வுகள், ஈசோஃபேகியல் அல்சர்,  ஈசோஃபேகியல்  வாரிசஸ், ஈசோஃபேகிடிஸ், ஃபீக்கல் இன்கண்டினென்ஸ், கேஸ்டிரிடிஸ், கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேகியல் ரிஃப்லக்ஸ், கியர்டியாஸிஸ், கில்பெர்ட்ஸ் சின்றோம், நெஞ்சு எரிச்சல், ஹெமர்ஹாய்ட்ஸ், இண்டைஜெஷன், இரிடபிள் பவல் சின்றோம், லாக்டோஸ் இண்டாலரென்ஸ், லிம்ப்ஃபொசைடிக் கொலிடிஸ், மெசெண்ட்ரிக் இஸ்கிமியா, மைக்ரோஸ்கோப்பிக் கோலிடிஸ், பான்கிரியாடிக் சிஸ்ட், பான்கிரியாடிடிஸ், பொயம், ட்ராவெலர்ஸ் டயரியா, அல்சரெடிவ் கோலிடிஸ், வைரல் ஹிப்பாடிடிஸ், இன்ஃப்லமேடரி பவல் டிசீஸ்(இபிடி)

FAQ's

Your first visit will allow your gastroenterologist to evaluate your symptoms. As part of that consultation, your gastroenterologist may request additional tests or procedures, such as blood tests, imaging studies, or endoscopic examinations for diagnosis or treatment. To consult with our experts, visit our gastroenterology hospital in Yeshwanthpur, Bangalore.

Gastroenterology focuses on the treatment of the digestive system, often known as the gastrointestinal tract. The gastrointestinal system is responsible for digestion, nutritional absorption, and waste elimination from the body. Gastroenterologists detect and treat disorders that affect the digestive system.

Some common examples of gastrointestinal problems are,

  • Constipation

  • Irritable Bowel Syndrome

  • Nausea

  • Food Poisoning

  • Bloating

  • Gerd

  • Diarrhoea 

To avoid these problems, visit our best gastro hospital in Yeshwanthpur, Bangalore.

Upper gastrointestinal series (UGI), ultrasounds, MRIs, CT scans, and X-rays are common imaging studies for stomach disorders. A barium swallow or barium enema may be used with an X-ray to provide an even sharper view of the gastrointestinal tract.

Yes, stress can induce gastrointestinal issues such as cramps, bloating, inflammation, and loss of appetite. Visit our top gastroenterology hospital in Bangalore to know more.

Depending on the origin, viral gastroenteritis symptoms can range from mild to severe and develop within 1-3 days of the infection. Symptoms typically last a day or two, although they can persist for up to 14 days in rare cases.

செரிமானக் கோளாறுகள் வெறுப்பும் கவலையும் அளிக்கலாம் மற்றும் அது வாழ்க்கை தரத்தைக் குறைக்கிறது. மணிப்பால் மருத்துவமனைகள் குறைந்த ஊடுருவல் கொண்ட, மிகவும் பொருத்தமான மற்றும் மேம்பட்ட சிகிச்சை மூலம் வேகமான மீட்சியைத் தருகிறது. செரிமான மற்றும் கல்லீரல் பிரச்சனைகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும் எங்கள் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் நிபுணர் ஒருவரோடு அப்பாய்ண்ட்மெண்டைப் பதிவு செய்யவும் எங்களை இன்றே தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

Explore Stories

Call Us