ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಸಂತಾನಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗ)


ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಯ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಸಂತಾನಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗ) ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಬಂಜೆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಬಂಜೆತನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗವು (ಸಂತಾನಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಅಸಾಧಾರಣ ಐವಿಎಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡಾಣುಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಅರಿವಳಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

ಆಂಡ್ರೋಲಾಜಿ ಲಾಬ್ - 

ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರೋಲಾಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪುರುಷರ ಬಂಜೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ  ವಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೀಮನ್(ವೀರ್ಯ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್(ವೀರ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸ್ಸೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಾಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ -

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಐಸಿಎಸ್ಐ, ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಭ್ರೂಣ ಕಲ್ಚರ್, ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಭ್ರೂಣ ಬಯಾಪ್ಸಿ, ಓಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣದ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್, ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರೂಣಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Facilities & Services

ನಮ್ಮ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ : 

ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು - ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿವ್ ಹಿಸ್ಟರೊಸ್ಕೋಪಿ, ಹಿಸ್ಟರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ರಿಕನಾಲೈಸೇಶನ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ - ಎಂಬ್ರಿಯೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, 3-4 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ,

 ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ - ವೀರ್ಯ ವಿಘಟನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆರವಿನ ವೀರ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ, ಪುರುಷ ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮೋಸ್ಪೆರ್ಮಿಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೀರ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ 

ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ - ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ, ಓಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಅಂಗಾಂಶ 

ಇತರ ಸೇವೆಗಳು - ಐಯುಐ, ಇನ್-ವಿಟ್ರೋ ಫಲೀಕರಣ,ಟಿಇಎಸ್ಎ, ಐಎಂಎಸ್ಐ, ಐಸಿಎಸ್ಐ, ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಐಸಿಎಸ್ಐ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೊಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಲೇಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಪೂರ್ವ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್.

FAQ's

Specialists come together to conduct a complete fertility analysis of the couple and to provide individual treatment protocols.

Low sperm count, ovulation issues, endometriosis, issues with uterus or fallopian tubes, the inability of sperm to penetrate the cervical mucus, poor quality of the egg, genetic disease or any other unexplained fertility problems. Consult with our experts at reproductive medicine hospital in Bangalore.

The first step involves injecting hormones so you can produce multiple eggs every month instead of one. Later, testing is done to determine if the egg is ready for retrieval.

Success rates depend on many factors such as the reason for infertility itself. Age is also an important factor. Visit our best reproductive medicine hospital in Old Airport Road Bangalore for consultation.

Embryos that aren’t used during the first IVF attempt are frozen and can be used later. This saves you money if you are to undergo a second or third attempt. Unwanted embryos can be donated.

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ರೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್(ಸಂತಾನಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Explore Stories

ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ಮನೆ ಆರೈಕೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
review icon ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕರೆ ಮಾಡಿ